OwnSkin logo

 

Anonymous Identity
Ktj2@i trust 100% the pers0n i love, plz d0nt hurt me
  
26+   Biên hòa _ Đồng nai ♥☺☺
 Last Login:1 year ago
20% Discount
Ktj2 Friends - Search
My Photos
You need to sign in first before view photo of your friend!
Ktj2 Wall - Post Wall

 Skinnygarfield  (3 years ago) 

 
 Skinnygarfield  (3 years ago) 

  anatuifua  (6 years ago) 

  Hello

 songilsook9x  (8 years ago) 

 Dạo này khỏe ko? Đang học gì thế? Em có nick faceb0ok ko?

 elameral  (8 years ago) 

 

 elameral  (8 years ago) 

 
 elameral  (8 years ago) 

 
{Image}

{Image} ...

 parkhyomin  (8 years ago) 

 8 khóa face hùi nào ak ak...tự nhiên thấy vắng vắng zô friendlist mới pik

 superheroXD  (8 years ago) 

 Thi cu Sao roi? Lam bai tot ko?
!(◎_◎;)

 superheroXD  (8 years ago) 

 thi thử pít đâu đậu
8 ghê wa' nha cái background! tán 1 lượt đc những 3 anh khakha trình độ tán ...

 superheroXD  (8 years ago) 

 truong j the? ma sao thi it zay co thi cao dang hok?

 parkhyomin  (8 years ago) 

 uk 8 đi tổng kết vui nghen...còn min chẳng còn đk ở trường bao lâu nữa, faj wậy tanh bành trước khi bị đuổi mới đk

 superheroXD  (8 years ago) 

 Tuan sau hero moi thi hk khoamg thang 6 moi nghi he
MA 8 thi may truong zay?

 superheroXD  (8 years ago) 

 Dao nay Sao roi? Chung nao 8 thi dai hoc?

 parkhyomin  (8 years ago) 

 ừa, khóa là đúng ùi..chuyên tâm học hành ik ai như min, thì ĐH tới nơi lại lập lại face, đúng điên dạo này chẳng học hành j` ...


View all
Visitors Footprint

 • < 3
  years

 • < 3
  years

 • < 3
  years

 • < 4
  years

 • < 4
  years

 • < 4
  years

 • < 4
  years

 • < 4
  years

 • < 4
  years

 • < 4
  years

 • < 5
  years

 • < 5
  years

 • < 5
  years

 • < 7
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 • < 8
  years

 •  

  Home | English
  Old OwnSkin Mobile
  Login
  Feedback/Help
  ©2009 http://m.ownskin.com